Guru's Verification engine ensures consistency, confidence, and trust in the knowledge your organization shares. Learn more.

Wat zijn Templates?

Templates maken het mogelijk om binnen HAMS documenten op maat te genereren.

Bij een eerste installatie worden er standaard 15 basis templates voorzien, die je normaal kan gebruiken voor alle mogelijke documenten in HAMS.

Het gebruik van templates laat jou toe om zelf te bepalen welke informatie je juist wil op bepaalde documenten. Deze gids is bedoeld om jou wegwijs te maken in het gebruiken van templates binnen HAMS

💡 Templates vinden jullie terug onder instellingen => Templates


Een template is altijd altijd verbonden aan één van de twee volgende opties:

1️⃣ Een vooraf gedefinieerd type

In de onderstaande tabel zie je alle template types die beschikbaar zijn in HAMS.

Template Types in HAMS

Uitleenbon (Aanvraag tot VT)

Testverslag

Factuur

Brief aan adviserend geneesheer

Retourbon

Bestelbon (Offerte)

Offerte

Brief aan NKO arts

Anamnese

Herstelbon voor Leverancier

Herstelbon voor Klant

Bestelbon voor Leverancier

Bestelbon voor Klant

Dit zijn de types van templates die je in verschillende fases van het programma kunnen gebruiken.

HAMS zal bij het genereren documenten zelf herkennen in welk process welke types van templates van toepassing zijn.

Enkele voorbeelden:

👉 Als je een testverslag genereert zal HAMS enkel de templates van het type testverslag aanraden

👉 Bij het opmaken van een factuur voor een klant zullen enkel de templates van het type factuur worden ter beschikking gesteld

Het is dus mogelijk om meerdere templates te creëren van één bepaald type.

Dit laat jou toe om bij het genereren van een bepaald document te kiezen welke template je wil gebruiken

Een voorbeeld:

👉 Bij een het genereren proef verslag kan je mogelijks meerdere templates hebben gemaakt voor: mono, stereo, spraak-in-ruis etc.

2️⃣ Een onderwerp

Momenteel zijn er in HAMS 4 onderwerpen waarvoor een template kan worden gemaakt: Aankoop, Aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming, Patiënt, Retour.

Het verschil tussen een template type en een onderwerp is dat je voor een onderwerp niet in een specifieke processtap moet zitten.
Enkele voorbeelden:

👉 Bij een patient is het mogelijk om een "gewone brief" template op te stellen. Deze brief heeft niet meteen een procesmatige betekenis maar bevat wel alle relevante persoonlijke informatie op he document zoals naam, email, etc.

👉Bij een Retour van een bestelling kan je een Retour-bon meesturen met de door jou gekozen gegevens.

🙌. Hoera je weet nu wat een template is en waarvoor we ze kunnen gebruiken


You must have Author or Collection Owner permission to create Guru Cards. Contact your team's Guru admins to use this template.